tirsdag 2. februar 2010

Medlemsbladet

Da er det aller føste nummeret av medlemsbladet på tur ut til medlemmene!

Hva heter det og hva er i det? Det skal medlemmene få se når det kommer fram i postkassene.

Til våre medlemmer: Kos dere med første nummer! Og - se om du har noe du kan sende inn til bladet!