onsdag 10. juni 2009

Hvordan bli medlem


Det er ganske enkelt å bli medlem:

Betal inn kontingenten til
Kontonummer 9791.11.15526

Adresse:
Norsk nuperelleforening
v/ kasserer Liv Øyen Strind
Pilestredet Park 32
0176 OsloHvis du betaler inn via internett: skriv e-postadressen din i meldingsfeltet dersom du har en.

Hvis du betaler inn via brevgiro eller på Posten eller i bank: send et brev til adressen over med din adresse og kopi av kvitteringen. Det hender banker sletter opplysninger på blanketten slik at mottaker ikke vet hvem som har betalt inn.

Bekreftelse på innmelding
Nye medlemmer vil få en folder enten per post eller e-post. Har du betalt kontingent men ikke har fått noen bekreftelse i løpet av en måned, kan det komme av at vi ikke har fått informasjon om hvem som betalte inn. Send i så fall et brev til oss med dato og sted for innbetaling (gjerne med kopi av kvitteringen) slik at vi kan sjekke mot kontoutskriften og få orden på medlemslista.

Kontingent

Kontingenten for medlemmer i Norge for 2014 og 2015 er 200,-

Kontingenten betales inn til kontonummer 9791.11.15526. Husk å merke betalingen med navn.Kontingent for utenlandske medlemmer NOK 250,-.

Bankkonto: 9791 1115526

IBAN: NO80 9791 1115526
BIC/SWIFT: DNBANOKK

NB! Avsender betaler alle avgifter.

mandag 1. juni 2009

Invitasjon til logokonkurranse!

Norsk nuperelleforening utlyser med dette en konkurranse som skal føre til kåring av foreningens logo. Innsendte forslag må være eget design. Det vil være fint om du sender med en begrunnelse eller tankene bak valget av mønsteret. NNFs logo skal gå igjen på brevark, annonser, internett, o.l. Dette må være i tankene når det sendes inn forslag.

Den svenske foreningen har et par nuperelleknuter på en skyttel, og Danmark har en sommerfugl. Det er enkle symbol som er lette å trykke både i stor og liten størrelse.

I Danmark oppfordrer de medlemmene til å lage sommerfugl når de tømmer skyttelen, og så sende dem inn til foreningen. Alternativet er som regel bare å hive garnrester. Da har danskene en fordel ved at logoen er mønster på noe konkret, er enkelt og består kun av fire ringer. Sommerfuglene deles ut under demonstrasjoner på skoler og markedsdager. Vi kan ikke kopiere deres symbol, og utfordringen ligger i å finne noe som er lett å lage og er godt gjenkjennelig som nupereller.

Alt vurderes, men vi vil foretrekke følgende:
  • enkelt uttrykk som tar med ringer, pikoter og buer
  • lett å lage for øvede og nye
  • bruk av en eller to skytler
Forslaget (mønster og motiv/bilde av motiv) må være oss i hende senest 1. november 2009, og sendes til:

Liv Øyen Strind
Pilestredet Park 34
0176 Oslo

Send med en frankert konvolutt med påskrevet adresse slik at du får igjen arbeidet.

Du kan også sende et klart bilde og mønster til: Liv Strind
Ta kontakt (ev. på telefon 90234023) hvis det er spørsmål rundt dette.

Premien for det bidraget vi bruker, er en skyttel som ikke er i salg i norske butikker.

De som sender inn bidrag gir samtidig Nuprerlleforeninga rettighetene til å bruke mønsteret.